LIIKMELISUS

MTÜ NO WORK SURF CLUB KUTSUB LIIKMEKS!

 

NO WORK SURF CLUB (edaspidi Klubi) ühendab lohesurfiga tegelevaid inimesi. Klubi liige võib olla teiste Klubiga samal või sarnasel tegevusalal tegutsevate mittetulundusühingute, klubide, tiimide, seltsingute vms liikmeks.

 

KLUBI EESMÄRGID

 • Suunata ja toetada lohesurfi arengut harrastajate ja tippsportlaste tasemel;
 • Tugevdada surfi kogukonda;
 • Laiendada harrastajate teadmistepagasit;
 • Tõsta inimeste mereohutuse teadlikkust;
 • Parandada laste ja noorte merehariduse kvaliteeti;
 • Pakkuda kvaliteetset ning turvalist lohesurfi koolitust;
 • Arendada surfiklubide vahelist koostööd;
 • Hoida puhtad ja korras ning kaitsta harrastamiseks sobivaid mere- ja ranna-alasid;
 • Arendada Klubi tegevusi toetavat taristut sobivatel mere- ja ranna-aladel;
 • Teha koostööd teiste merelis-sportlikes tegevustes osalejatega ning merepäästeüksustega;
 • Muud eelnimetatud eesmärkidega seonduvad ajutised või ühekordsed tegevused.

 

HÜVED LIIKMETELE

 • Klubi loob tugivõrgustiku, kaasab kogukonda ja pakub võimalusi kiiremaks arenguks sõitjana;
 • Ühtekuuluvustunne, ühised üritused ja sõbralik seltskond.
 • Võimalus kaasa rääkida klubi eesmärkide seadmisel ja viia need koos ellu;
 • Hea nõu ja kiire abi: tuul, ilmastik, sõidukohad, varustuse parandamine ja valik, ohutus;
 • Meie Klubi on mitmekülgne ja tegeleb kõigega, mis seotud lohesurfiga, reisid ja laagrid, töötoad, koolitused ja peod;
 • Sõidukohtade ja tuuleinfo jagamine;
 • Klubi sümboolikaga esemed ja aksessuaarid;
 • Soodustused No Work Surf Club teenustele, nt lohesurfi koolitused (privaatkoolitus, freestyle/wakestyle kool)
 • Soodustused surfireisidel;
 • Piletita või erihinnaga sissepääs No Work Surf Club üritustele ja laagritesse (Lohelaager, Lohe(metsa)laager, Viire Tiir jm);
 • Eripakkumised ja lisasoodustused Surfikaubamaja toodetele, klubiliikmetele suunatud kampaaniad;
 • Surfikaubamajas kogu kaup -10% toote alghinnast;
 • Pringstore Spordipoes kogu kaup toote alghinnast -15%;
 • Eripakkumised ja soodustused Windy Van teenustele – rendi soodsalt mugav surfibuss;
 • Väiksem stardimaks võistlustel, sh Klubi poolt korraldtatavatel võistlustel tasuta.
 • Klubi on Eesti Lohesurfiliidu (ELL) liige. Läbi selle on Klubi liikmetel võimalus osaleda ELL-i poolt korraldatavatel võistlustel soodustingimustel.

 

LIIKMEPANUS

Liikmepanuse suurus on vabatahtlik, jäädes soovituslikku vahemikku 75-150 eurot. Liikmepanuse periood (Klubi hooaeg) on üks kalendriaasta, mis algab 1. aprillil ja lõpeb 31. märtsil. Klubi 2024/2025 hooaja algus on 1. aprillil 2024 ja lõpp 31. märts 2024. Alates 2024/25 hooajast on liikmepanuse miinimumsuurus 75€.

Liikmepanus tasuda rahas MTÜ NO WORK SURF CLUB arveldusarvele EE157700771005194923 selgitusega “LIIKMEPANUS [liikme nimi] [liikmepanuse periood, näiteks 2024/2025]” hiljemalt 1. mai või mitterahaliselt kokkuleppel Klubi juhatusega. Uued liikmed tasuvad liikmepanuse 30 päeva jooksul Klubi liikmeks võtmisest arvates.

Liikmepanuse saab tasuda ka Stebby vahenditega: https://app.stebby.eu/group/nwsc

 

KUIDAS LIIKMEKS SAADA?

Klubi liikmeks võib olla iga füüsiline isik (või juriidiline isik oma esindaja kaudu), kellele meeldib mingi osa või kõik No Work Surf Club tegevused, on valmis Klubi esindama ja/või kaasa lööma tegevustes Klubi eesmärkide elluviimisel ja/või soovib nautida head seltskonda ning on valmis täitma Klubi põhikirja nõudeid. Klubi liige peaks enda parimate võimete kohaselt käituma teistega arvestavalt, olema aus ja abivalmis.

Liitumisvorm on käesoleval lehel. Täida see oma andmetega ning pane teele või kirjuta sarnase sisuga liitumise soov e-postile club[at]nowork.ee. Seejärel võetakse Sinuga ühendust. Tehniliste probleemide ennetamiseks: kui Sinuga ei võeta ühendust kolme päeva jooksul, anna endast uuesti teada! 🙂

 

Kes on KLUBI LIIKMED?
Klubi liikmed on surfarid, kes esitavad avalduse Klubi liikmeks astumiseks ja võetakse Klubisse vastu. Liikmed järgivad Klubi väärtuseid ja põhimõtteid. Liikmete nimekirja peab Juhatus ja see on kättesaadav ainult Klubi liikmetele.

 

Kes on surfiSÕBRAD?
Sõbrad on kõik head inimesed, kes panustavad Klubi arengusse selle liikmeks olemata. Sõbrad on kõik, kes väärtustavad ja jagavad Klubi väärtuseid ja põhimõtteid ning tunnevad huvi Klubi tegevuste vastu.

 

Kes on MEESKOND / TEAM?
Meeskond on Klubi liikmete tuumik, kes osaleb Klubi tegevustes ja/või on eeskujuks teistele surfaritele. Tiimi kutsutakse vastavalt juba antud panusele.

 

KUIDAS TOIMUB KLUBI JUHTIMINE?

Üldkoosolek

Klubi kõrgeimaks organiks vastavalt mittetulundusühingute seadusele on Üldkoosolek. Üldkoosolekul osaleda ja hääletada võib iga Klubi liige.

Volikogu

Üldkoosolekul valitakse Klubi liikmete poolt ja nende hulgast Volikogu, kuhu kuulub 13 Volinikku. Volikogu täidab Üldkoosoleku ülesandeid täies ulatuses, välja arvatud osas, mis ei ole seadusest tulenevalt Üldkoosoleku ainupädevuses.

Juhatus

Juhatus juhib ja korraldab enda pädevuse piires Klubi jooksvaid tegevusi ning võtab vastu otsuseid. Juhatuse pädevuse sätestab Volikogu. Juhatus valitakse Volinike poolt Volikogu koosolekul Klubi liikmete hulgast. Juhatuses on üks kuni viis liiget.

Juhatuse liikmed on praegu Tõnis Bramanis, Madis Põdra, Oliver Kanna, Roosi Natali Nõgisto, Andreas Aas.

Juhatuse kontakt: Tõnis Bramanis, tonis[at]nowork.ee, +372 5553 7237

 

LIITUMISVORM